EU:n alue- ja rakennepolitiikka

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikalla) lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.

EU:n laajentumisen myötä alueiden väliset sosiaaliset ja taloudelliset erot unionin sisällä ovat aiempaa suurempia ja asettavat uudenlaisia haasteita koheesiopolitiikalle. Unionin sisällä tarvitaan tehokkaita välineitä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden kaventamiseen. EU:n rakennerahastojen tukemien ohjelmien tulee samalla aiempaa voimakkaammin tukea unionin kilpailukyvyn vahvistamista.
 
EU:n tuki jäsenmaille kanavoidaan jäsenmaissa valmisteltujen ja komission hyväksymien ohjelmien kautta. Ohjelmat hyväksytään määräajaksi.

Rakennerahastotoiminta käynnistyi Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995.

Ohjelmakausia on ollut yhteensä viisi: 1995–1999, 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020, jonka hanketoiminta päättyy vuoden 2023 lopussa. Parhaillaan käynnissä on viides ohjelmakausi 2021–2027.  

Lisätietoja: Johanna Osenius, Petra Metsälä