Yli 55-vuotiaiden työllisyyden nostaminen 

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Työmarkkinat tarvitsevat tekijöitä. Työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta. Näin työllisyysaste nousee ja julkinen talous vahvistuu.  

Yli 55-vuotiaat ovat yksi tärkeä ryhmä, jonka laajempi osallistuminen työmarkkinoille on tarpeen. Nykypäivänä ikääntyneet ovat entistä paremmassa kunnossa, ja heidän työkykynsä ylläpitoon kannattaa panostaa. Marinin hallitus vahvistaa yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista, jotta työelämässä pysytään kauemmin. 

Kokeneille työntekijöille on myös kertynyt paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää yhä enemmän työmarkkinoilla. Ikä ei saa olla este työllistymiselle. Uusi muutosturva nopeuttaa irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä. Palkkatuen uudistus taas tukee työnantajia palkkaamaan yli 55-vuotiaita työttömiä henkilöitä.

Työkykykoordinaattori Susanna Soikkeli Uudenmaan TE-toimistosta kertoo videolla, mitä työelämän konkarit tuovat työpaikoille ja miten ihmiset saadaan jaksamaan töissä pidempään.

 

Marinin hallituksen työllisyystoimet

Työllisyystoimi Vaikutukset työllisyyteen Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminenlisäpäiväoikeuden poistaminen ja muutosturvapaketti, palkkatuki 55 vuotta täyttäneelle, työtulovähennyksen korottaminen, uudelleen työllistymisen nopeuttaminen TE-palveluilla, osa-aikatyö ja työssä jatkaminen (TEM, STM) 10 300

Uudistukset edistävät yli 55-vuotiaiden mahdollisuuksia jatkaa työuraansa ja kokea yhteisöllisyyttä. Tulot nousevat sekä osaaminen ja työssä jaksaminen paranevat. Suurempi osallistuminen työmarkkinoille lisää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nosto (STM) 6 500–7 000 Uudistus pidentää työuria ja lisää työllisyyttä.

Työllisyystoimien vaikutukset on arvioitu siinä ministeriössä, joka vastaa kunkin työllisyystoimen valmistelusta.

Työllisyysvaikutusten arvioinnin perusperiaatteet