Kaupparekisteri

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämän kaupparekisterin tehtävänä on palvella yksityistä ja julkista sektoria sekä ylläpitää ja parantaa oikeusvarmuutta elinkeinoelämässä.

Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin.

Yksityisten elinkeinonharjoittajien on useimmissa tilanteissa tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Rekisterissä on nykyisin yli 600 000 yritystä ja yhteisöä.

Lisätietoja kaupparekisterin toiminnasta saat PRH:n kotisivuilta.
Lisätietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta Suomi.fi:stä.

PRH rekisteröi ja julkistaa tilinpäätöksiä. Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. 

Lisätietoja: Jyri Oksanen