Orpon hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. 

Työperäisen maahanmuuton kehittämistä jatketaan tälläkin hallituskaudella. Työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU/ETA-maista, jonka lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään myös kolmansista maista. Alta löytyy tietoa hallituksen toimista ja niiden etenemisestä.

Työperäisen maahanmuuton toimien aikataulu ja tavoitteet

Tähän taulukkoon on koottu hallituksen keskeisimmät työperäisen maahanmuuton hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Talent Boost 2023–2027 Ohjelma valmistui loppuvuodesta 2023, toimeenpano läpi hallituskauden Edistetään osaajien saatavuutta, panostetaan maakuvatyöhön, sujuvoitetaan oleskelulupaprosesseja, lisätään pitovoimaa.
Työperäisen hyväksikäytön torjunnan ja ehkäisyn toimenpideohjelma Ohjelma valmistui helmikuussa 2024, seuranta läpi hallituskauden Tehostetaan työvoiman hyväksikäytön ehkäisyä ja torjuntaa.
Selvitys pitovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja pitovoiman edistäminen Selvitetään ja edistetään hallituskauden aikana Selvitetään pitovoimaan vaikuttavat tekijät ja edistetään niitä laajassa sidosryhmäyhteistyössä.
Kansainvälisten kumppanuuksien kohdemaamalli Valmistuu 2024 Kootaan valtion lähtömaatoimet eettistä ja sujuvaa rekrytointia tukevaksi malliksi.
Työntekijän oleskeluluvan tuloraja Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 6.6.2024. Esitys tulisi voimaan 1.11.2024. Varmistetaan, että Suomeen saapuvat tulevat palkallaan toimeen, lisätään läpinäkyvyyttä kun tulorajoista säädetään jatkossa asetuksella.
Selvitys tulorajojen vaikutuksista työvoiman saatavuuteen Julkaistiin keväällä 2024 Selvitetään työperäisten lupien tulorajojen vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ja sopivaa tasoa.
Kolmen kuukauden työttömyyssääntö Hallituksen esitys syksyllä 2024, voimaantulo 2025 Kytketään työperäinen oleskelulupa vahvemmin työhön, laajennetaan työnteko-oikeutta muille työvoimapula-aloille.
Kansainvälisen rekrytoinnin palvelujärjestelmän rakentaminen Uudistus voimaan täysimääräisesti 2025, valtion palveluita tarjolla jo tällä hetkellä Valtio ja kunnat edistävät yhdessä kansainvälistä rekrytointia työllisyyspalveluiden uudistuessa 2025. Business Finlandin ja KEHA-keskuksen yhteinen Work in Finland -toiminto tukee kansainvälisessä rekrytoinnissa valtakunnallisesti jo nykyään.

Lisätietoa työperäisestä maahanmuutosta: