Orpon hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. 

Työperäisen maahanmuuton kehittämistä jatketaan tälläkin hallituskaudella. Työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU/ETA-maista, jonka lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään myös kolmansista maista. Alta löytyy tietoa hallituksen toimista ja niiden etenemisestä.

Lisätietoa kolmen kuukauden työttömyyssäännöstä sekä työntekijän oleskeluluvan tulorajoista löytyy omilta sivuilta.

Työperäisen maahanmuuton toimien aikataulu ja tavoitteet

Tähän taulukkoon on koottu hallituksen keskeisimmät työperäisen maahanmuuton hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Talent Boost 2023–2027 Ohjelma valmistuu loppuvuodesta 2023 Edistetään osaajien saatavuutta, panostetaan maakuvatyöhön, sujuvoitetaan oleskelulupaprosesseja, lisätään pitovoimaa.
Työperäisen hyväksikäytön torjunnan ja ehkäisyn toimenpideohjelma Ohjelma joulukuussa 2023, seuranta läpi hallituskauden Tehostetaan työvoiman hyväksikäytön ehkäisyä ja torjuntaa.
Selvitys pitovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja pitovoiman edistäminen Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2023 Selvitetään pitovoimaan vaikuttavat tekijät ja edistetään niitä laajassa sidosryhmäyhteistyössä.
Kansainvälisten kumppanuuksien kohdemaamalli Valmistuu alkuvuonna 2024 Kootaan valtion lähtömaatoimet eettistä ja sujuvaa rekrytointia tukevaksi malliksi.
Työntekijän oleskeluluvan tuloraja Hallituksen esitys keväällä 2024, voimaantulo 2024 Varmistetaan, että Suomeen saapuvat tulevat palkallaan toimeen, lisätään läpinäkyvyyttä kun tulorajoista säädetään jatkossa asetuksella.
Selvitys tulorajojen vaikutuksista työvoiman saatavuuteen Valmistuu keväällä 2024 Selvitetään työperäisten lupien tulorajojen vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ja sopivaa tasoa.
Kolmen kuukauden työttömyyssääntö Hallituksen esitys syksyllä 2024, voimaantulo 2025 Kytketään työperäinen oleskelulupa vahvemmin työhön, laajennetaan työnteko-oikeutta muille työvoimapula-aloille.
Kansainvälisen rekrytoinnin palvelujärjestelmän rakentaminen Uudistus voimaan täysimääräisesti 2025, valtion palveluita tarjolla jo tällä hetkellä Valtio ja kunnat edistävät yhdessä kansainvälistä rekrytointia työllisyyspalveluiden uudistuessa 2025. Business Finlandin ja KEHA-keskuksen yhteinen Work in Finland -toiminto tukee kansainvälisessä rekrytoinnissa valtakunnallisesti jo nykyään.

Lisätietoa työperäisestä maahanmuutosta: