Julkisten hankintojen neuvontaa ja ohjeita

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa osaamista ja edistää markkinoiden toimivuutta julkisissa hankinnoissa.

Verkkosivut

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut palvelevat kaikkia hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Verkkosivujen tarkoituksena on parantaa hankintayksiköiden ja yritysten osaamista julkisissa hankintaprosesseissa, auttaa julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saannissa sekä edistää julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta. 

hankinnat.fi

Sähköposti- ja puhelinneuvonta

Kaikki hankintalain mukaiset hankintayksiköt voivat lähettää julkisia hankintoja koskevia kysymyksiä osoitteeseen hankinnat (at) kuntaliitto.fi. Neuvontayksikkö pyrkii vastaamaan mahdollisimman pian.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat antavat neuvontaa kaikille hankintayksiköille myös puhelimitse.

Neuvonta on maksutonta ja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Neuvontayksikön asiantuntijoiden yhteystiedot

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

Suomen Yrittäjien verkkosivuilta löytyy yrityksille suunnattua tietoa hankinnoista ja hankintaneuvojien yhteystiedot.

Julkiset hankinnat

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima ohjeistus

ESPD-väline

Ohjeistus rikosrekisteriotteiden selvittämisestä julkisissa hankinnoissa

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin