Perhevapaat

Perhevapaita ovat

  • äitiysvapaa: 105 arkipäivää (myös lauantai on arkipäivä)
  • isyysvapaa: 54 arkipäivää, josta 1-18 arkipäivää voidaan pitää äitiys- tai vanhempainrahakaudella (kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta)
  • vanhempainvapaa (kokoaikainen tai osittainen): 158 arkipäivää äitiysrahakauden päättymisestä, adoptiovanhemmilla 234 arkipäivää lapsen syntymästä, vähintään kuitenkin 200 arkipäivää
  • hoitovapaa: alle 3-vuotiaan lapsen kokoaikaiseksi hoitamiseksi; ottolapsen hoitamiseksi vähintään kaksi vuotta adoptoinnista, kuitenkin enintään koulun alkuun
  • osittainen hoitovapaa koulun toisen lukuvuoden (heinäkuun) loppuun; pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä kolmannen lukuvuoden loppuun ja vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen 18 vuoden ikään saakka
  • tilapäinen hoitovapaa: 1-4 työpäivää alle 10-vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi
  • tilapäinen poissaolo-oikeus pakottavasta perhesyystä: perheenjäsenen tai muun lähiomaisen hoitamiseksi, jos sairaudesta tai onnettomuudesta johtuva pakottava perhesyy sitä välttämättä edellyttää
  • sopimuksen perustuva työstä poissaolo perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi.

Vapaan käyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle työsopimuslain mukaisia ilmoittamisaikoja noudattaen. Vapaan päätyttyä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä.  Jos tällaista työtä ei enää ole tarjolla, hänelle on tarjottava muuta aikaisempaa vastaavaa työtä. Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita tai on perhevapaalla.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada vapaaksi aika, jolta hän voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää.

Isyysvapaan pituus on enintään 54 arkipäivää, joista enintään 18 on pidettävissä samanaikaisesti äidin kanssa ja loput äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Vaihtoehtoisesti isä voi pitää koko 54 arkipäivän isyysvapaan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Molemmissa tapauksissa vapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää.

Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaan kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävällä lapsen vanhemman puolisolla on oikeus vanhempainvapaaseen, jos lapsi on syntynyt tai toinen puoliso on adoptoinut alle 7-vuotiaan lapsen suhteen rekisteröinnin jälkeen.

Molemmat vanhemmat voivat pitää kokoaikaista vanhempainvapaata enintään kaksi vapaajaksoa. Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää. Vanhempainvapaa voidaan pitää osa-aikaisesti. Tällöin kumpikin vanhemmista tekee työnantajansa kanssa sopimuksen työajan lyhentämisestä ja palkan vastaavasta alentumisesta vähintään kahdeksi kuukaudeksi.

Osittaisella vanhempainvapaalla vanhemmat voivat hoitaa lasta joko vuoropäivin tai -viikoin tai siten, että toinen hoitaa lasta aamu- ja toinen iltapäivät.

Julkaisut

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen