Kansainvälinen osaaminen ja työvoima

kansainvälinen tiimi Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta.

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto parantaa julkistalouden kestävyyttä. Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja pidemmällä aikavälillä työllisten määrä laskevat olennaisesti, millä on vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen, ja kestävyysvajeeseen. Suomi kilpailee työvoimasta ja parhaista osaajista muun maailman kanssa. 

Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen yritys- ja innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä.

Työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä tulee ottaa huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa ei ole mahdollista kehittää kestävällä tavalla, ellei samalla varmisteta sitä, että ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttavat Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä. Lisäksi sillä on ratkaiseva merkitys täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista ja jäämistä Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

Kansainvälisten osaajien ja työvoiman maahanmuuttoa kehitetään kansallisella Talent Boost -toimenpideohjelmalla, jota koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.