Kansainvälinen osaaminen ja työvoima

kansainvälinen tiimi Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. 

Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen yritys- ja innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä.

Työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä tulee ottaa huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteisen maahanmuuttopolitiikan kehittäminen kestävällä tavalla vaatii samalla sen varmistamista, että ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttavat Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä. Lisäksi niillä on ratkaiseva merkitys täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista ja jäämistä Suomeen sekä ehkäisee aivovuotoa. 

Kansainvälisten osaajien ja työvoiman maahanmuuttoa kehitetään kansallisella Talent Boost -toimenpideohjelmalla, jota koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei tee yksittäisiä henkilöitä koskevia päätöksiä liittyen maahantuloon tai kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisätietoa työ- ja opiskeluperusteisista oleskeluluvista ja niiden hakemisesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta migri ja kansainvälisestä rekrytoinnista Work in Finland -verkkosivuilta