Tuotteiden energiatehokkuus

Tuotteiden energiatehokkuutta parannetaan EU:ssa kahdella tavalla. Tuotteiden valmistukselle asetetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta sen saa tuoda EU:n markkinoille. Lisäksi tuotteisiin, esimerkiksi jääkaappien oviin, kiinnitetään energiamerkintä, joka auttaa kuluttajaa valitsemaan energiatehokkaan tuotteen.

Ekologisen suunnittelun vaatimukset ja energiamerkintä pienentävät energian kokonaiskulutusta merkittävästi niin Suomessa kuin Euroopassakin. Euroopan komissio arvioi, että ne vähentävät EU:n energiankulutusta yhteensä 1 900 TWh vuonna 2020, eli Italian vuotuisen kokonaiskulutuksen verran.

Vaatimukset säädetään tuoteryhmittäin

Tuotteiden energiatehokkuutta säädellään EU:ssa ekologisen suunnittelun direktiivin ja energiamerkintäasetuksen perusteella. Ne ovat Suomessa pantu toimeen ekosuunnittelulailla ja –asetuksella. Ekologisen suunnittelun direktiivin ja energiamerkintäasetuksen nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella

Tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä valmistellaan Euroopan komission johdolla, ja valmisteluun osallistuvat niin jäsenmaat kuin sidosryhmätkin. Valmisteluprosessi ja jäsenmaiden vaikutusvalta säädösten sisältöön eroavat ekologisen suunnittelun ja energiamerkinnän osalta, mutta molemmissa tapauksissa Suomi ottaa aktiivisesti osaa valmisteluun.

 

Lisätietoja: Pekka Kärpänen