Markkinavalvontaohjelmat

EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus edellyttää, että jäsenvaltiot laativat yleisen markkinavalvontaohjelman tai sektorikohtaiset ohjelmat. Ohjelmat pidetään säännöllisesti ajan tasalla. Ohjelmat ja niiden päivitykset on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Suomen markkinavalvontaohjelma on laadittu komission valmisteleman, yhteisen mallipohjan mukaisesti. Ohjelma koostuu yleisestä osasta sekä sektorikohtaisista markkinavalvontaohjelmista.

Lisätietoja: Emilia Tiuttu