Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä. 

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

  • elinkeinopolitiikka  
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen, kuluttajapolitiikka ja tekninen turvallisuus
  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu
  • työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus
  • alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työperäinen maahanmuutto
  • siviilipalvelus   

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kaksi ministeriä, elinkeinoministeri ja työministeri.

Hallitusohjelma