Avaruusstrategia asettaa kunnianhimoiset tavoitteet suomalaiselle avaruustoiminnalle 

Suomen kansallinen avaruusstrategia päivitettiin syksyllä 2018 ottamaan huomioon alan murroksen. Ns. New Space Economy muuttaa alaa, kun piensatelliittien ja yksityisten laukaisupalvelujen kehittyminen mahdollistaa aiempaa edullisemman ja yksinkertaisemman pääsyn avaruuteen ja uudet globaalisti skaalautuvat liiketoimintamallit. Tässä murroksessa avaruusalan toimijat, roolit ja tekemisen tavat uudistuvat. Uudet yksityiset palveluntarjoajat täydentävät julkisesti rahoitettuja ja operoitavia satelliittijärjestelmiä. Suomalainen osaaminen on kehittynyt vuosikymmenten aikana kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle, joka on hyödynnettävissä avaruustoimintaan liittyvän maailmanlaajuisen murroksen yhteydessä.        

Avaruusstrategian tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.    

Tavoitetta tukevat konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteet on jaettu kolmeen teemaan:

  1. markkinoille pääsyn edellytykset
  2. kansainvälinen vaikuttaminen
  3. tutkimus.

Teemoille on määritelty konkreettiset numeeriset tai sanalliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa ja seuraa kansallisen avaruusstrategian toteuttamista.

Avaruusstrategia 2018


Lisätietoja:

Tero VihavainenTuija Ypyä