Strategia linjaa Suomen avaruustoiminnan kärjet

Avaruusasiain neuvottelukunta hyväksyi vuonna 2013 Suomen avaruustoiminnan kansallisen strategian vuosille 2013–2020. Tavoitteena on, että Suomen avaruustoiminta valituilla aloilla nostetaan maailman huipputasolle vuoteen 2020 mennessä.

Strategian kärkitavoitteet ovat:

  1. Avaruussovelluksilla vastataan arktisen alueen kasvaviin vaatimuksiin.
  2. Palveluiden kilpailukykyä vahvistetaan avoimen paikkatiedon avulla.
  3. Tieteellisen tutkimuksen tasoa nostetaan hyödyntäen ESA:n ja EU:n ohjelmia.
  4. Avaruusteollisuus vastaa kiristyvään kansainväliseen kilpailuun sovelluksilla ja erikoistumisella.

Strategian laatimisen jälkeen painopiste avaruustoiminnassa on siirtynyt uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Avaruusalan muutosten vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö asettivat yhdessä työryhmän kansallisen avaruusstrategian kasvua ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden päivittämiseksi. Ryhmä jätti raporttinsa ministereille marraskuussa 2018. Työryhmän raportti sisältää ehdotuksen avaruusalan kasvua edistäviksi toimenpiteiksi. Toimenpiteet on jaettu kolmeen teemaan: markkinoille pääsyn edellytykset, kansainvälinen vaikuttaminen ja tutkimus. Teemoille on määritelty konkreettiset numeeriset tai sanalliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.   

Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa ja seuraa päivitetyn avaruusstrategian toteuttamista.

Avaruusstrategia 2013-2020

Avaruusstrategian toimenpiteiden päivitys - työryhmän raportti 2018


Lisätietoja:

Maija Lönnqvist