Yritysten kehittämistuet

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävillä avustuksilla ja starttirahalla lisätään uutta yritystoimintaa. Lisäksi kannustetaan jo toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomi tarvitsee monipuolista, tulevaisuuteen suuntautuvaa yritystoimintaa ja kannustavan toimintaympäristön yrityksille. Julkisella rahoituksella madalletaan yrittäjyyden kynnystä ja kannustetaan yrityksiä kehittämään toimintaansa tavoitteellisesti.

Tavoitteena on alkavien ja jo toimivien yritysten rahoituksellisten ja toiminnallisten puitteiden ylläpito, parantaminen ja kehittäminen.

Lisätietoja: Raimo Puhto