Työrauhan parantaminen työmarkkinoilla

Työrauhan parantaminen on yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista. Suomen täytyy olla luotettava ja toimitusvarma maa investoinneille.


Työrauhaan liittyviä lainsäädäntöuudistuksia on käsitellyt kolmikantainen työryhmä, jonka työn määräaika oli 15.10.2023. Sen tehtävänä oli laatia mietintö hallituksen esityksen muodossa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen mietinnöstä 23.10.–5.12.2023. Lausuntokierroksen jälkeen virkavalmistelu jatkuu. Tavoitteena on, että hallitus antaa työrauhaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle 1.2.2024.

Suunnitelma miten valmistelu etenee: Työryhmän asettaminen 3.7.2023. Lausuntokierros viikoilla 43-49. Jatkovalmistelu. Hallituksen esitys eduskunnalle 1.2.2024. Voimaantulo 1.7.2024.

Kysymyksiä ja vastauksia työrauhasta ja työtaisteluoikeudesta

Työrauhan parantaminen on yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista.

Tällä sivulla kerrotut tiedot perustuvat kolmikantaisen työryhmän mietintöön, joka on lausuntokierroksella 23.10.–5.12.2023. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. Uudistuksen sisältö voi muuttua lainvalmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana.