Kasvuekosysteemit uuden elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineenä

Maailmantalouden kilpailu on siirtynyt yhä enemmän erilaisten verkostojen tai ekosysteemien väliseksi. Yritykset eivät enää useinkaan pärjää kilpailussa pelkästään omalla osaamisellaan, vaan tarvitsevat omien kilpailuetujensa lisäksi vahvojen yhteistyökumppanien tarjoamia etuja.

Nämä voivat olla muita yrityksiä, julkishallinnon edustajia tai kansalaissektorin toimijoita. Erilaisilla yrityshautomoilla, kiihdyttämöillä ja teknologian levittämiseen erikoistuneilla organisaatioilla voi olla tärkeä rooli uusien ideoiden testauksen, kehittämisen ja jakamisen alustoina.

Suomen julkishallinnolle ekosysteemitason liiketoiminnan edistäminen on uusi haaste. Julkinen sektori ei valitse voittajaekosysteemejä tai yrityksiä, vaan pyrkii tiiviissä vuorovaikutuksessa yrityskentän toimijoiden kanssa tunnistamaan lupaavia tulevaisuuden kasvuekosysteemejä

Työ- ja elinkeinoministeriö toimeenpanee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa hallituksen kärkihanketta, jossa kohteena ovat ekosysteemit. Lisäksi vireillä on uusia politiikkatoimenpiteitä, joilla tuetaan yhteistyön ja verkostojen kautta tapahtuvaa kasvua.

Jos sinulla on idea, miten yhteistyöllä ja globaalisti toimivilla verkostoilla voidaan luoda kilpailuetuja Suomen elinkeinoelämälle, osallistu ideointiin Kasvun agenda -sivustolla.

Kansainväliset esimerkit ja tutkimustieto viitoittavat ekosysteemejä tukevaa politiikkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Sitra järjestivät syksyllä 2016 kansainvälisen työpajan kootakseen maailmalla olevan tutkimustiedon ekosysteemien kehittämisestä. Työpajan pääviestit ja johtopäätökset on koottu "Ekosysteemit uuden elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kohteena" -yhteenvetoon. Tähän yhteenvetoon ja seminaarin artikkeleihin voit tutustua sivun alalaidassa kohdassa "Tiedostot".

Tutustu myös aiheeseen liittyviin selvityksiin sivun alalaidassa kohdassa "Muualla verkossa".

Blogikirjoitukset:

Lisätietoja: Pirjo Kutinlahti