Ydinjätehuoltorahasto varmistaa jätehuollon rahoituksen

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on kerätä, säilyttää ja turvaavasti sijoittaa varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. Näin yhteiskunnalla on taloudellinen takuu siitä, että ydinjätehuolto pystytään hoitamaan kaikissa olosuhteissa.

Rahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltovelvollisten vuosittaisista maksuista ja rahaston tuotosta. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa vuosittaisen maksuvelvollisuuden niin, että kerätyt varat vastaavat jokaisena tarkasteluhetkenä kaikkia vielä tekemättömien ydinjätehuoltotoimenpiteiden kustannuksia.

Rahasto toimii valtion talousarvion ulkopuolella työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Se perustettiin vuonna 1988 ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Rahastolla on johtokunta ja toimitusjohtaja. Johtokunta tekee tärkeimmät operatiiviset päätökset.

Johtokunnan puheenjohtaja on professori Eva Liljeblom (Svenska Handelshögskolan). Johtokunnan jäsenet ovat budjettipäällikkö Sami Yläoutinen (valtiovarainministeriö), henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela (työ- ja elinkeinoministeriö), apulaisjohtaja Anu Sammallahti (Valtiokonttori). Rahaston toimitusjohtaja on neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti (työ- ja elinkeinoministeriö).

Valtion ydinjätehuoltorahasto täytti maaliskuussa 2018 kolmekymmentä vuotta. Sen johdosta julkaistaan kaksi asiakirjaa, joissa käsitellään rahaston toimintaperiaatteita ja toimintaa.

 

Lisätietoja: Jaana Avolahti