Ydinjätehuoltorahasto varmistaa jätehuollon rahoituksen ja tarvittavan osaamisen

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteiskunnalla on riittävät varat ja osaaminen ydinjätehuollon hoitamiseksi kaikissa olosuhteissa. Rahasto on valtion talousarvion ulkopuolella, ja se toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Se koostuu kahdesta erillisestä rahastosta, jotka ovat Varautumisrahasto ja Ydinenergian asiantuntemusta varmistava tutkimusrahasto.

Valtion ydinjätehuoltorahasto kerää, säilyttää ja turvaavasti sijoittaa varat, jotka ovat tulevaisuudessa tarvittaessa käytettävissä ydinjätteistä huolehtimiseen. Lisäksi rahastosta rahoitetaan vuosittain ydinturvallisuutta ja ydinjätteitä koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä.

Rahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltovelvollisten vuosittaisista maksuista ja rahaston tuotosta. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa vuosittaisen maksuvelvollisuuden niin, että kerätyt varat vastaavat jokaisena tarkasteluhetkenä kaikkia vielä tekemättömien ydinjätehuoltotoimenpiteiden kustannuksia. Rahastoituja varoja voidaan purkaa vasta, kun maksuvelvollinen on hoitanut jätehuollon toimenpiteet, ja vastuumäärä on siten tullut rahastoitua osuutta pienemmäksi.

Rahasto on toiminut jo yli 30 vuotta, sillä se perustettiin vuonna 1988. Rahastolla on johtokunta ja toimitusjohtaja. Johtokunta tekee tärkeimmät operatiiviset päätökset. Rahastosta ja sen toiminnasta säädetään tarkemmin ydinenergialaissa (990/1987). Rahaston sijoitustoiminnan kehittämistä arvioineet työ- ja elinkeinoministerin asettaman työryhmän raportti julkaistiin vuonna 2019.

Lisätietoja: Jukka Järvinen