Ydinenergian kehityshankkeet

Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää kansallisten työryhmien asiantuntemusta ja erilaisia kehityshankkeita ydinenergian käytön kehittämiseksi. Viime vuosina on ollut useita työryhmiä kuten ydinenergialain uudistamista arvioinut REILA-ryhmä. REILA työryhmän pohjalta käynnistettiin ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu nykyisten säädösten vaikeaselkoisuuden, ydinlaitosten toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja odotettavissa olevan kehityksen myötä. Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman linjausten pohjalta.

Kokonaisuudistuksessa huomioidaan myös uudet ydinteknologiat kuten pienet modulaariset reaktorit (SMR). Uusien teknologioiden mukanaan tuomia haasteita on selvitetty mm. sijoituspaikkaa ja teknologiaa tutkinut VN-TEAS PIEMOS sekä SMR toimintamallit –selvitysten avulla. 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän (YETI) kesäkuussa 2017 selvittämään ydinjätehuollon ja muun radioaktiivisen jätteen huollon tavoitteita, kehitystoimenpiteitä ja ratkaisuvaihtoehtoja nykypäivästä pitkälle tulevaisuuteen. YETI -työryhmän mukaan kaikesta Suomessa jo olevasta ja jatkossa syntyvästä radioaktiivisesta jätteestä tulee huolehtia asianmukaisesti riippumatta sen alkuperästä, tuottajasta tai tuotantotavasta. YETI -työryhmän suositusten ja ehdotusten käsittely jatkuu YETI -seurantaryhmässä.  Lisäksi seurantaryhmä seuraa alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä laatii kehitysehdotuksia.

Tiedotteet: 

Lisätietoja: Juho Korteniemi