Alueet

Suomi rakentuu elinvoimaisista alueista, joilla on omat vahvuutensa. Muutokset väestössä, työllisyydessä ja yritystoiminnassa vaativat alueilta ja kaupungeilta jatkuvaa uusiutumiskykyä. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee uudistumista huomioimalla alueiden vahvuudet ja olosuhteet.

 • Aluekehittämisen tavoitteet ja suunnittelu »

  Valtioneuvosto vahvistaa hallituskaudeksi valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä.

 • Kaupunkien kehittäminen »

  Kaupungit ovat kansantalouden kasvun vauhdittajia. Samalla kaupungit ovat olennainen osa aluekehittämistä ja toimivat vuorovaikutuksessa niitä ympäröivien laajempien toiminnallisten alueiden kanssa.

 • Rakennemuutos »

  Rakennemuutokset ovat osa normaalia aluetalouden kehitystä ja liiketoiminnan uudistumista.

 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka »

  EU on sitoutunut tavoittelemaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, jolla luodaan työpaikkoja ja säilytetään niitä.

 • ELY-keskukset »

  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat valtion aluehallintoviranomaisina yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.