Loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeelle toimeenpantiin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) vuosina 1998–1999.

Menettelyssä perusratkaisuna oli laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2, Loviisa 1 ja 2 sekä 40 että 60 käyttövuoden aikana tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen. Arvioinnissa oli mukana myös tilanne, jossa loppusijoituslaitokseen sijoitettaisiin myös kahden uuden Suomeen rakennettavan laitosyksikön tuottama käytetty ydinpolttoaine.

Viimeisin YVA-menettely suoritettiin vuosina 2008–2009. Tällöin arvioitiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapasiteetin laajentamista enintään 12 000 uraanitonniin asti.

Lisätietoja: Linda Kumpula