Tutkimuksen ja osaamisen hyödyntäminen

Tutkimustiedon hyödyntämisellä ja uusilla teknologioilla on tärkeä merkitys kestävän kasvun ja innovaatioiden lähteenä. Suomi tunnetaan korkean teknologian ja osaamisen maana, mutta valtaosa tutkimuslöydöksistä jää edelleen pöytälaatikkoon. Tutkimustulosten hyödyntämisestä ei palkita ja usein ajan ja kaupallistamiseen tarvittavien yhteistyökontaktien puute muodostavat hyödyntämisen pullonkaulan.               

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää tutkimuslöydösten hyödyntämistä talouden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tueksi ja turvaamiseksi. Toimenpiteillään se pyrkii poistamaan tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön esteitä sekä kehittämään uusia hyödyntämistä tukevia toimintamalleja ja rahoitusvälineitä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Ministeriö tuottaa myös ajankohtaista tietoa tutkimuslöydösten hyödyntämisestä, yhteistyön kehittymisestä ja sen tuloksellisuudesta.      

Lisätietoja:

Maija Lönnqvist