Teollisoikeudet

Teollisoikeudet suojaavat aineetonta omaisuutta

Teollisoikeudet kuuluvat tekijänoikeuden ohella aineettomiin oikeuksiin (intellectual property rights). Teollisoikeudet ovat usein rekisteriin merkittäviä yksinoikeuksia, joilla toimija voi turvata tuotekehitykseen, brändiin tai muotoiluun tekemiään investointeja.     

Yksinoikeus antaa haltijalleen oikeuden estää muita hyödyntämästä suojattua merkkiä, keksintöä tai muotoilua. Yksinoikeuden haltija voi myös myöntää aineettomaan omaisuuteensa käyttölupia korvausta vastaan. Keskeiset teollisoikeudet ovat patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeus.      

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa teollisoikeuslainsäädännöstä ja osallistuu teollisoikeuksia koskevaan työhön EU:ssa ja kansainvälisesti. Hakemusten käsittelystä ja kansallisista teollisoikeusrekistereistä vastaa Patentti- ja rekisterihallitus.     

Lisätietoja:

Stiina Löytömäki