Päättyneitä hankkeita ja ohjelmia

Tälle sivulle koottujen hankkeiden ja ohjelmien sisältöjä ei enää päivitetä, mutta löydät tietoja niiden aiemmista vaiheista ja aineistoista.

 • Marinin hallituksen työllisyystoimet »

  Sivuillemme on koottu tietoa Marinin hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

 • Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko »

  Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti kaupan alalle laaditaan tulevaisuusselonteko, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti.

 • Työkykyohjelma »

  Työkykyohjelman tavoite oli parantaa osatyökykyisten työllisyyttä.

 • Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi »

  Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja rahoituksen haasteet suomalaisille yrityksille.

 • Yrittäjyysstrategia »

  Marinin hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena oli lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä ja työllistää, kehittää ja investoida. Lisäksi strategia tähtäsi siihen, että Suomi olisi houkuttelevampi ulkomaalaisille työntekijöille.

 • Tekoäly 4.0 -ohjelma »

  Tekoäly 4.0 -ohjelmassa keskityttiin erityisesti tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon yrityksissä. Ohjelmalla pyrittiin vahvistamaan digitaalisuutta ja talouskasvua.

 • Kansallinen TKI-tiekartta »

  Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. TKI-tiekartan tavoitteena on, että Suomi pysyy uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa.

 • Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma »

  Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteena oli yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen.

 • Liikennealan kestävän kasvun ohjelma »

  Liikennealan kasvuohjelmatyön 2018–2023 tavoitteena on ollut edistää liikennealan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kestävää kasvua.