Aluekehityksen seuranta ja ennakointi

Alueiden kehityksen seurannassa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä tilasto- ja tutkimuslähteitä. Aluekehityksen strategista ennakointia tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten asiantuntijoiden kanssa. 

Aluekehitystä kuvaavat tilastotiedot

Keskeisimmät aluekehityksen seurantaan liittyvät mittarit on julkaistu Tutkialueita.fi-sivustolla. Sieltä löytyy tuoreimmat tilastotiedot eri aluetasoilla seuraavien teemojen alla: väestö, aluetalous, työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, terveys ja hyvinvointi, asuminen, liikenne ja ympäristön kestävä kehitys.

Aluekehityksen tilannekuva

Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluja varten laaditaan vuosittain aluekehityksen tilannekuva, joka koostuu sekä määrällisistä indikaattoreista että maakuntien tuottamasta laadullisesta asiantuntija-arviosta.

Tilannekuvan osa-alueita ovat aluekehityspäätöksessä kuvatut aluekehittämisen painopisteet, jotka on esitelty sivulla https://tem.fi/aluekehittamispaatos.

Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutuluokitus

Alueiden kehittämisen ja suunnittelun haaste on alueiden erilaisuuden huomioiminen. Kuntakoon suurentuessa kuntapohjaiset luokitukset soveltuvat yhä heikommin alueiden erojen tunnistamiseen. Paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-alueluokitus tunnistaa erilaiset kaupunkimaiset ja maaseutumaiset alueet sekä näiden välivyöhykkeet hallinnollisia alueita tarkemmin. Luokitus on katseltavissa ja aineisto ladattavissa Ympäristöministeriön sivulla https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

Aluekehittämisen suuntaviivat 2040

Aluekehittämisen keskeiset haasteet ja tavoitetilat pitkällä aikavälillä on määritetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Lisätietoa tulevaisuustyöstä: https://tem.fi/aluekehittamisen-suuntaviivat-2040  
 

Lisätietoja Satu Tolonen