Aluekehityksen seuranta ja ennakointi

Alueiden kehityksen seurannassa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä tilasto- ja tutkimuslähteitä. Aluekehityksen strategista ennakointia tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten asiantuntijoiden kanssa.

Aluekehitystä kuvaavat tilastotiedot

Keskeisimmät aluekehityksen seurantaan liittyvät mittarit on julkaistu Tutkialueita.fi -sivustolla. Sieltä löytyy tuoreimmat tilastotiedot eri aluetasoilla seuraavien teemojen alla: väestö, aluetalous, työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, terveys ja hyvinvointi, asuminen, liikenne ja ympäristön kestävä kehitys.

Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva

Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluja varten laaditaan vuosittain aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva, joka koostuu tilastoihin perustuvasta analyysistä sekä laadullisesta tulkinnasta. Kokonaisuus muodostaa tietopohjaa aluekehittämiskeskusteluissa käsiteltävien teemojen tunnistamiseksi.

Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva koostuu kansallisesta valtioneuvoston tilanne- ja kehityskuvasta sekä maakunnissa laadittavista maakunnittaisista tilanne- ja kehityskuvista.

Vuonna 2023-2024 valmistellun aluekehityksen tilanne- ja kehityskuvan osa-alueita ovat:

  1. Väestökehitys
  2. Ympäristön kestävä kehitys
  3. Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne- ja viestintäyhteydet
  4. Elinkeinot ja TKI-toiminta
  5. Työvoiman saatavuus, osaaminen ja sivistys
  6. Osallisuus ja hyvinvointi

Kansallinen tilanne- ja kehityskuva

Linkit maakuntien tilanne- ja kehityskuviin:

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa, Pirkanmaa (PowerPoint-esitys)
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutuluokitus

Alueiden kehittämisen ja suunnittelun haaste on alueiden erilaisuuden huomioiminen. Kuntakoon suurentuessa kuntapohjaiset luokitukset soveltuvat yhä heikommin alueiden erojen tunnistamiseen. Paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-alueluokitus tunnistaa erilaiset kaupunkimaiset ja maaseutumaiset alueet sekä näiden välivyöhykkeet hallinnollisia alueita tarkemmin. Luokitus on katseltavissa ja aineisto ladattavissa Ympäristöministeriön sivulla https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

Aluekehittämisen suuntaviivat 2040

Aluekehittämisen keskeiset haasteet ja tavoitetilat pitkällä aikavälillä on määritetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Lisätietoa tulevaisuustyöstä:https://tem.fi/aluekehittamisen-suuntaviivat-2040  

Lisätietoja Satu Tolonen