Aluekehityksen seuranta

Alueiden kehityksen seurannassa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä tilasto- ja tutkimuslähteitä. 

Aluekehitystä kuvaavat tilastotiedot

Keskeisimmät aluekehityksen seurantaan liittyvät mittarit on julkaistu Tutkialueita.fi-sivustolla. Sieltä löytyy tuoreimmat tilastotiedot eri aluetasoilla seuraavien teemojen alla: väestö, aluetalous, työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, terveys ja hyvinvointi, asuminen, liikenne ja ympäristön kestävä kehitys.

Alueiden suhdannekehityksen seuraamiseksi on kerätty tietoalusta, joka antaa usein päivittyvien tilastomuuttujien kautta kuvan maakuntien tilanteesta. Tietoalusta tarjoaa ennen kaikkea tietoa työllisyystilanteesta ja elinkeinokehityksestä.

Aluekehityksen tilannekuva

Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluja varten laaditaan vuosittain aluekehityksen tilannekuva, joka koostuu sekä määrällisistä indikaattoreista että maakuntien tuottamasta laadullisesta asiantuntija-arviosta.

Tilannekuvan osa-alueita ovat aluekehityspäätöksessä kuvatut aluekehittämisen painopisteet, jotka on esitelty sivulla https://tem.fi/aluekehittamispaatos.

Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutuluokitus

Alueiden kehittämisen ja suunnittelun haaste on alueiden erilaisuuden huomioiminen. Kuntakoon suurentuessa kuntapohjaiset luokitukset soveltuvat yhä heikommin alueiden erojen tunnistamiseen. Paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-alueluokitus tunnistaa erilaiset kaupunkimaiset ja maaseutumaiset alueet sekä näiden välivyöhykkeet hallinnollisia alueita tarkemmin. Luokitus on katseltavissa ja aineisto ladattavissa Ympäristöministeriön sivulla https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

Lisätietoja Joona Repo