Verkkoalustoja koskeva EU-sääntely

EU:n sisämarkkinalainsäädännöllä pyritään edistämään niin perinteisten markkinoiden kuin verkkopohjaisen liiketoimintaympäristön yhtenäistä toimintaa ja kilpailukykyä. Kuitenkin alustatalouden voimakas kasvu on nostanut esiin tarpeen säätää kohdennettuja sääntöjä verkossa toimiville alustapalveluille.

Näin sisämarkkinoilla voidaan turvata oikeudenmukainen ja ennakoitavissa oleva verkko-pohjainen liiketoimintaympäristö. EU:n yhteisillä alustatalouden säännöillä voidaan lisäksi helpottaa rajat ylittävää liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja vähentää muutoin kansallisesti annettavien lakien aiheuttamaa säädösympäristön hajautumisen riskiä.

EU:ssa valmistellaan ja on jo annettu useita eri digi- ja datasäädöksiä. Digitoimiston verkkosivuille [linkki] on koottu tietoa kahdeksan EU:n digisäädösasetuksen tavoitteista, vaikutuksista ja aikataulusta.