Raportit ja selvitykset

Luvat ja valvonta – hanketta edelsi kaksi esiselvitystä, joissa laadittiin yhteinen asiakaslähtöisen kehittämisen malli ja koestettiin mallia kahden asiakkaan tarpeesta lähtevän palvelukokonaisuuden kautta:  ison teollisuuslaitoksen muutoshanke ja tapahtumajärjestäminen

Hyötyarviointimalli

Palvelumuotoiluhankkeiden loppuraportit

Luvat ja valvonta -hankkeen väliarviointi

Ohjeet

Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät toukokuussa 2017 Luvat ja valvonta -kärkihankkeen sanastotyön ensimmäisen vaiheen. Sanastotyön kohteena on ollut Luvat ja valvonta -hankkeen kohdearkkitehtuurityössä koottujen asioinnin ja palvelukerroksen keskeisten käsitteiden tunnistaminen ja määrittely.

Luvat ja valvonta -hankkeen arkkitehtuurityö

Innokylä.fi -palvelussa sijaitsee arkkitehtuurityön referenssiryhmän avoin työtila, jossa kärkihankkeen arkkitehtuurisuunnitelmat julkaistaan vapaasti kommentoitavaksi.

Hyväksytyt ja katselmoidut kärkihankkeen arkkitehtuurikuvaukset julkaistaan Arkkitehtuuripankissa. Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, käyttäjilleen ilmainen kokonaisarkkitehtuurityötä tukeva palvelukokonaisuus.