Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa Marinin hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. Ministerityöryhmän puheenjohtaja on työministeri Tuula Haatainen.

Ministerityöryhmän alaisuudessa toimii 18.8.2020 lähtien neljä kolmikantaista alatyöryhmää. Ne valmistelevat ministerityöryhmän käsiteltäväksi toimenpide-ehdotukset hallitusohjelman toteuttamiseksi.

Alatyöryhmät ovat:

  1. Työvoimapolitiikan palvelurakenne
  2. Palvelut, etuudet ja osallisuus
  3. Sääntely
  4. Paikallinen sopiminen

Lue lisää

Lisätietoja:

työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM