Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjasi Marinin hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. Ministerityöryhmän puheenjohtaja oli työministeri Tuula Haatainen.

Ministerityöryhmän alaisuudessa toimi 18.8.2020 lähtien neljä kolmikantaista alatyöryhmää. Ne valmistelivat ministerityöryhmän käsiteltäväksi toimenpide-ehdotukset hallitusohjelman toteuttamiseksi.

Alatyöryhmät olivat:

  1. Työvoimapolitiikan palvelurakenne
  2. Palvelut, etuudet ja osallisuus
  3. Sääntely
  4. Paikallinen sopiminen

Lue lisää

Lisätietoja:

työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM