Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. Ministerityöryhmän puheenjohtaja on työministeri Tuula Haatainen.

Ministerityöryhmän alaisuudessa toimii seitsemän kolmikantaista alatyöryhmää. Ne valmistelevat ministerityöryhmän käsiteltäväksi toimenpide-ehdotukset hallitusohjelman toteuttamiseksi.

Alatyöryhmät ovat:

  1. Työvoimapolitiikan palvelurakenne
  2. Palkkatuki ja etuudet, ml. työttömyysturva
  3. Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen
  4. Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto
  5. Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen
  6. Työlainsäädäntö
  7. Paikallinen sopiminen

Lue lisää

Kolmikantaiset työryhmät kootaan nyt – työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä aloitti työnsä (TEM:n tiedote 26.7.2019)

Alatyöryhmien tehtävät ja kokoonpanot (pdf)

Lisätietoja:

työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM