Aluekehittämiskeskustelut

Aluekehittämiskeskustelut on menettely, jossa valtio ja maakunnat keskustelevat säännöllisesti alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä. Keskustelujen tavoitteena on alueiden elinvoiman ja omaehtoisen kehittämisen vahvistaminen. Keskustelut ovat poikkihallinnolliset, jolloin on mahdollista kiinnittää huomiota kunkin maakunnan kehitykseen yhdessä vaikuttaviin tekijöihin. Teemalähtöinen lähestymistapa avaa esimerkiksi hyvinvoinnin ja osallisuuden merkitystä alueen työllisyydelle ja aluetaloudelle.

Keskustelujen lähtökohtana ovat valtioneuvoston aluekehittämispäätös, maakuntaohjelmat sekä aluekehityksen tilannekuva. Näiden pohjalta keskusteluihin nostetaan kunkin maakunnan kehityksen kannalta keskeisimmät ajankohtaiset teemat.

Keskusteluihin valmistautuminen käynnistyy jokaisessa maakunnassa ja valtioneuvostossa tehtävällä tilannekuvatyöllä. Tilannekuva perustuu sekä alueen kehitystä kuvaavan tilastoaineistoon, joka löytyy Tutkialueita –palvelusta, että asiantuntijoiden analyysiin.

Keskustelut vahvistavat valtion eri hallinnonalojen ja maakuntien aluekehittämistoimijoiden välistä vuoropuhelua ja kumppanuutta. Niissä ei tehdä sitovia päätöksiä, vaan pyritään vahvistamaan yhteistä tilannekuvaa alueiden kehityksestä. Keskusteluissa tunnistetaan, miten eri osapuolet voivat omilla toimillaan edistää esillä olevia kysymyksiä kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, saavutettavuutta, työvoiman osaamista ja kohtaantoa, digitalisaatiota elinkeinoelämän uudistajana tai monipaikkaisuutta.

Syksyn 2020 keskustelut ovat kokeilu. Vuodesta 2021 lähtien keskustelut käydään aluekehittämislain mukaisena lakisääteisenä menettelynä.

Aluekehittämispäätös 2020–2023

Tutkialueita –palvelu

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas