Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24) vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä ja selkeyttää toimijoiden vastuita

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Voimassa oleva kotoutumislaki on uudistettu vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi uusi kotoutumislaki ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset, kuten käynnistyneet hyvinvointialueet sekä TE-palveluiden uudistuksen. Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin.

Uusi kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen

TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu työnhakijana olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.

Kunnilla on siis TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Kunta vastaa jatkossa sekä työnhakijana olevien että työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. Työvoimaviranomainen järjestää työnhakijana olevien maahanmuuttajien palvelut työllisyysalueella. Tämä koskee myös työnhakijana olevia kotoutuja-asiakkaita. Kunta voi päättää, mikä hallinnonala vastaa työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisen edistämisestä, ja toteuttaako kunta palveluita yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Lisätietoja kotoutumislain kokonaisuudistuksesta

Kotoutumislain kokonaisuudistusta voi seurata muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön ja kotoutumisen osaamiskeskuksen viestintäkanavissa sekä ammattilaisille suunnattujen kotoutuminen.fi-verkkopalvelun ja Kumppanuusalustan kautta. Kumppanuusalusta edellyttää rekisteröitymistä.