EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC)

Rajat ylittävä yhteistyö tukee sosiaalista ja taloudellista kehitystä raja-alueilla, vastaa yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöön, terveyteen ja rikollisuuteen liittyen, sekä sujuvoittaa ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuutta. Kokemusten vaihdon ja hyvien käytäntöjen leviämisen avulla rajat ylittävä yhteistyö tukee raja-alueiden kilpailukykyä, kansainvälisten verkostojen syntymistä ja taloudellista kehitystä.

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan vuosina 2014–2020 kolmea EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa (ENI CBC): Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi -Venäjä. Ohjelmat ovat jatkoa vuosina 2007–2013 toteutetuille ohjelmille.

ENI CBC -ohjelmien teemat vaihtelevat ohjelmittain, mutta kaikille ohjelmille yhteisiä painopisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen, ympäristönsuojelu sekä rajojen hallinta ja turvallisuus. Ohjelmiin osallistuvat alueet ovat päävastuussa ohjelmien sisällöstä ja toteuttamisesta.

ENI CBC -ohjelmat ovat yhteisrahoitteisia ja perustuvat tasavertaiseen kumppanuuteen. Suomen ja Venäjän rajalla toteutettavien ohjelmien rahoitus koostuu 50-prosenttisesti EU-rahoituksesta ja 50-prosenttisesti osallistuvien maiden kansallisesta rahoituksesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vaikutukset ohjelmien toimeenpanoon

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavien ENI CBC -ohjelmien toimintaympäristön. Euroopan komissio jäädytti ohjelmien rahoitussopimukset, mikä keskeytti ohjelmien toimeenpanon Venäjän kanssa. Ohjelmat ja niiden hankkeet saatetaan hallitusti loppuun EU-puolen tuensaajien ja ohjelmien hallintoviranomaisten toimesta.

Kauden 2021–2027 ohjelmien valmistelu on myös keskeytetty ja ohjelmat eivät tule käynnistymään kaudella 20212027.

Lisätietoa ENI CBC -ohjelmista löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta sekä ohjelmien omilta kotisivuilta:

Lisätietoja: Petri Haapalainen