Työntekijän oleskeluluvan tuloraja

Hallituksen tavoitteena on edistää työperäistä maahanmuuttoa, jotta Suomi saa tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa. Samalla on varmistettava, että maahanmuutto on sujuvaa ja vastuullista. 

Työntekijän oleskeluluvalle asetetaan 1 600 euron tuloraja. Tavoitteena on varmistaa, että työstä saa palkkaa, jolla tulee toimeen. Lisäksi tuloraja tukee kokoaikatyön lisäämistä Suomessa.

Tietoa valmistelun etenemisestä päivitetään tälle verkkosivulle. Lisätietoa kaikista hallituksen työperäisen maahanmuuton toimista.