Mitä innovaatiomyönteinen sääntely on?  

Innovaatiomyönteinen sääntely on 

 • joustavaa, teknologianeutraalia ja päämäärälähtöistä
 • ennakoitavaa ja selkeyttä lisäävää
 • kilpailua ja markkinoiden dynamiikkaa edistävää
 • tarkoituksenmukaista ja oikein mitoitettua
 • harmonisoitua ja skaalautuvaa  

Innovaatiomyönteisen sääntelyn juurruttamista voidaan edistää monin erilaisin toimin:    

 • innovaatiomyönteisen sääntelyn periaatteiden ja reunaehtojen määrittely 
 • poikkihallinnollisen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen 
 • innovaatiovaikutusten arvioinnin kehittäminen, 
 • varhaisen vaiheen osallistamiskäytäntöjen kehittäminen 
 • innovatiivisten sääntelyn muotojen ja lainsäädännön ratkaisujen rohkeampi hyödyntäminen 
 • strategiset linjaukset sääntelyn hyödyntämisestä innovaatiopolitiikan välineenä  
 • sääntelytarpeiden tunnistaminen ja ennakointi vahvemmin osaksi kasvualojen kehittämistä 
 • neuvovan sääntelyn ja täytäntöönpanovaiheen käytännöt tehokkaammin käyttöön 

Sääntelyn innovaatiomyönteisyys tulisi huomioida säädösvalmistelun kaikissa vaiheissa.

Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt

Lähde: Innovaatiomyönteinen sääntely: nykytila ja hyvät käytännöt (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2020:27)  

TEM/Tiedote: Selvitys: Innovaatiomyönteinen sääntely: Nykytila ja hyvät käytännöt      

Lisätietoja:

Kirsti Vilén