Työllisyys

Työllisyys on talouskasvun, ihmisten hyvinvoinnin ja julkisen talouden kestävyyden keskeinen tekijä.

Työllisyyden kasvun turvaavat tulevaisuudessa hyvin toimivat työmarkkinat ja Suomen hyvä asema kansainvälisessä työnjaossa ja kilpailussa. Työn, ammattien sekä toimialojen rakennemuutokset johtavat työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen ja muutokseen.

Yritysten ja työntekijöiden sopeutuminen on avainasemassa uuden työn luomisessa, ihmisten siirtymisessä koulutuksesta työmarkkinoille ja työpaikasta tai työtehtävästä toiseen.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka tukee yritysten ja työvoiman tarpeista lähtevää osaamisen kehittämistä, yritysten kasvua ja alkavaa yritystoimintaa sekä alentaa työttömyyttä ja työmarkkinoiden kohtaanto-on­gelmia.

Politiikkatoimissa tärkeällä sijalla ovat muun muassa työllistymistä ja työmarkkinoiden kohtaantoa edistävät tuet ja palvelut, yritysten ja työvoiman tarpeisiin suunniteltu koulutus sekä työllistymisen taloudellisten kannusteiden parantaminen. Yleisellä talouspolitiikalla on keskeinen merkitys työvoiman kysynnän vahvistamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteet työllisyys- ja yrityspolitiikassa liittyvät osaavan työvoiman saatavuu­teen, työnhakijoiden nopeaan työllistymiseen, yrittäjyyteen, toimialojen ja yritysten rakennemuutoksiin sekä nuorisotyöttömyyden ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseen.