Rakentamislupa

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa 2015 Posiva Oy:lle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Laitos rakennetaan Eurajoen Olkiluotoon. Tämä rakentamislupa on ensimmäinen loppusijoituslaitokselle myönnetty lupa maailmassa.

Rakentamisluvan nojalla saa rakentaa myös edellä mainitun laitoksen toiminnasta syntyvälle käyttö- ja käytöstäpoistojätteelle loppusijoitustilan.

Lisätietoja: Linda Kumpula