Rakentamislupa

Valtioneuvosto myönsi 12.11.2015 Posiva Oy:lle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Laitos rakennetaan Eurajoen Olkiluotoon.

Rakentamisluvan nojalla saa rakentaa myös edellä mainitun laitoksen toiminnasta syntyvälle käyttö- ja käytöstäpoistojätteelle loppusijoitustilan.

Lisätietoja: Linda Kumpula

Muualla verkossa