Ydinvoimalaitoksilta tulee kolmannes Suomen sähköntuotannosta

Suomessa tuotetusta sähköstä kolmannes (33 % v. 2021) tuotetaan ydinenergialla. Sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa tuotetun ydinenergian osuus on puolestaan yli neljänneksen (26 % v. 2021). Ydinenergia edesauttaa merkittävästi kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutusta, koska se on hiilidioksidineutraalia tuotantoa ja sen käyttö lisää sähkön toimitusvarmuutta.

Ydinenergian käytön riskit edellyttävät kattavaa ja intensiivistä sääntelyä ja valvontaa. Näillä varmistetaan ydinenergian käytön turvallisuus ihmisten ja ympäristön kannalta sekä ydinjätteiden asianmukainen käsittely ja loppusijoitus. Lisäksi kansainvälisellä valvonnalla varmistetaan ydinenergian rauhanomainen käyttö ja estetään ydinasetuotannon mahdollisuuksia. Valvonta perustuu ydinenergialainsäädäntöön, jonka kantava periaate on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista.

Suomessa on käytössä neljä ydinreaktoria, kaksi Loviisan ydinvoimalaitoksella ja kaksi Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Viides reaktori (Olkiluoto 3) on käyttöönottovaiheessa. Suomen ensimmäinen ydinreaktori on VTT:n omistama FiR 1 -koereaktori Espoon Otaniemessä, jonka käyttö lopetettiin vuonna 2015.

Suomi on ydinjätehuollon edelläkävijä

Suomi on kansainvälisesti katsottuna ydinjätehuollon edelläkävijä. Laitosten käyttöjätteistä (ns. matala- ja keskiaktiiviset ydinjätteet) huolehtiminen ja loppusijoitus on ollut käynnissä jo 1990-luvulta lähtien molemmilla laitospaikoilla. Loppusijoitus tapahtuu kallioperään pitkäaikaisturvallisuuden kannalta varmistettuun syvyyteen ja rakenteisiin. 

Käytetty polttoaine (ns. korkea-aktiivinen ydinjäte) välivarastoidaan laitospaikoilla. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuus varmistetaan sijoittamalle se kallioperään riittävään syvyyteen ja riittäviä rakenteita käyttäen. Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitos on rakenteilla Olkiluodossa. Se on ensimmäinen toteutusvaiheessa oleva ja rakentamisluvan saanut loppusijoituslaitos maailmassa. 

Lisätietoja: Juho Korteniemi, Jaakko Louvanto

Muualla verkossa