Ydinenergia on Suomen sähköntuotannon perusta

Suomessa kulutetusta sähköstä yli neljännes tuotetaan ydinenergialla. Ydinvoima edesauttaa merkittävästi kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutusta, koska siitä ei käytännössä aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

Ydinenergian käytön riskit edellyttävät kattavaa ja intensiivistä valvontaa. Valvonnalla varmistetaan ydinvoiman käytön turvallisuus, ydinjätteiden asianmukainen käsittely ja se, ettei ydinenergian käyttö johda ydinaseiden kehittämiseen.

Valvonta perustuu ydinenergialainsäädäntöön, jonka kantava periaate on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista.

Ydinturvallisuustutkimuksella varmistetaan suomalainen osaaminen.

Maassa toimii neljä ydinreaktoria. Viides on rakenteilla ja kuudennesta on valtioneuvostolle jätetty rakentamislupahakemus.

Suomen ydinjätehuollossa on käynnistetty vähä- ja keskiaktiivisten radioaktiivisten jätteiden loppusijoitus ja käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen on aloitettu.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Muualla verkossa