Innovaatiomyönteisen sääntelyn edistäminen Euroopan unionissa ja kansainvälisesti 

Euroopan unionissa on vahva pyrkimys innovaatiomyönteisemmän sääntely-ympäristön kehittämiseen. Euroopan komissio on perustanut toukokuussa 2020 Fit for Future -foorumin, jonka yhtenä tehtävänä on auttaa komissiota varmistamaan, että EU:n politiikat ovat tulevaisuutta kestäviä, innovaatiomyönteisiä ja tunnistavat digitalisaation mahdollisuudet. 

EU:n neuvosto hyväksyi marraskuussa 2020 päätelmät, jotka liittyvät sääntelyn testiympäristöihin ja kokeilulausekkeisiin paremman sääntelyn välineinä. Päätelmät liittyvät vahvasti innovoinnin periaatteeseen (Innovation Principle), joka edellyttää, että vaikutukset tutkimukseen ja innovaatioihin tulisi ottaa huomioon sekä uudessa sääntelyssä että vanhan sääntelyn tarkastelussa.   

OECD:n neuvosto hyväksyi syksyllä 2021 suosituksen innovaatiomyönteisen sääntelyn kehittämisestä. Suosituksen tarkoituksena on auttaa valtioita kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia sääntelyn lähestymistapoja sekä lisäämään yhteistyötä innovaatiotoimintaan kannustamiseksi. 

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella työ-ja elinkeinoministeriö järjesti yhteistyössä Euroopan komission kanssa kansainvälisen konferenssin, jossa keskusteltiin innovoinnin periaatteesta (Innovation Principle) kestävän kasvun välineenä.   

Lisätietoja:

Kirsti Vilén