Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöluvat päättyvät vuonna 2018 - TVO haki uutta lupaa 26.1.2017

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) hakee Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköille käyttölupaa valtioneuvostolta. Hakemus jätettiin 26.1.2017.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy ydinenergialain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lisäksi yleisö voi osallistua lausuntokierrokseen, katso kuulutus alla.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Lisätietoja: Jorma Aurela