Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta onnistuneimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden edistämisen toimintatapoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Suomalaiset hankkeet ovat saaneet menestystä viime vuosina. Viime vuonna Startup Refugees Business Program –yrittäjyysohjelma voitti oman kategoriansa ”Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys”. Vuonna 2021 Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulun Draft Program –yrittäjyysohjelma sai erikoismaininnan kategoriassa ”Yrittäjyyden edistäminen”. Vuonna 2020 Business Espoo nousi oman kategoriansa ”Liiketoimintaympäristön parantaminen” finalistiksi. Vuonna 2018 Kasvu Open voitti oman kategoriansa, joka oli ”Yritysten kansainvälistymisen tukeminen”. 
 

Vuoden 2024 kilpailussa on kuusi kategoriaa

 • Yrittäjyyden edistäminen 
  Palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimille ja aloitteille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. 
 • Investointi yritystaitoihin
 • Palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille aloitteille parantaa yrittäjyyttä ja johtamis- ja työntekijätaitoja.
 •  Digitaalisen siirtymän tukeminen
  Palkinnolla annetaan tunnustusta aloitteille yritysten digitaalisen siirtymän tukemiseksi, jotta ne voivat kehittää, markkinoida ja käyttää kaikenlaisia digitaaliteknologioita, -tuotteita ja -palveluja.
 •  Liiketoimintaympäristön parantaminen ja liiketoiminnan kansainvälistymisen tukeminen 
  Palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toteutettaville innovatiivisille politiikoille ja aloitteille, jotka tekevät Euroopasta houkuttelevimman paikan yrityksen perustamiselle, sen harjoittamiselle, kasvulle ja laajentamiselle sisämarkkinoilla, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia menettelyjä ja soveltavat "pienet ensin" -periaatetta pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.
 •  Kestävän siirtymän tukeminen 
  Palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimintaohjelmille ja aloitteille, jotka tukevat kestävää siirtymää ja ympäristönäkökohtia, kuten kiertotaloutta, ilmastoneutraaliutta, puhdasta energiaa, resurssitehokkuutta tai biologista monimuotoisuutta esimerkiksi kehittämällä kestävää osaamista ja luomalla yhteyksiä sekä tarjoamalla rahoitusta.
 •  Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys
  Palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille viranomaisten tai viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritysten aloitteille tai pk-yrityksien aloitteille, joilla edistetään pk-yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien – erityisesti pitkäaikaistyöttömien – sekä maahanmuuttajien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä.

Valintaprosessi

Kilpailuun voi osallistua kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet tai pk-yritykset (vain vastuullisen ja osallistavan yrittäjyyden kategoriassa) EU:n alueella tai pk-yrityksiä koskevan pilarin (Support to SMEs – European Commission) yhtenäismarkkinaohjelmaan assosioituneista maista, jotka ovat työskennelleet kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla taloutta vauhdittaneen onnistuneen aloitteen parissa.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Kustakin maasta voidaan Euroopan tason kilpailuun lähettää kaksi ehdotusta.

Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee kaikissa kuudessa kategoriassa voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2024 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa missä tahansa kategoriassa ja se myönnetään hakemukselle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa.

Lisätietoa kilpailusta

Hakemukset kansalliseen karsintaan tulee jättää 31.5.2024 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: [email protected]

Hakemuslomake

Käsikirja

Tietosuojailmoitus (SMEA EEPA Data Protection Notice)

Esimerkki tuomarien pisteytyslomakkeesta (EEPA Juror Score Sheet Example) 

Lisätietoja kansallisesta kilpailusta antaa myös kansallinen yhteyshenkilö:

Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh: + 358 295 064 932
S-posti: jaana.valkokallio(at)gov.fi

Lisätietoa Euroopan komission sivulla