Yritysrahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta. TEM vastaa siitä, että kotimainen valtion yritysrahoitus ja viennin rahoitus toimivat mahdollisimman hyvin ottaen huomioon yritysten rahoitustarpeet eri kehitysvaiheissa ja yritysrahoitusta sääntelevät kansalliset ja kansainväliset säännökset.

 • Lainat, takaukset ja takuut »

  Valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

 • Pääomasijoittaminen »

  Julkisen pääomasijoitustoiminnan tehtävänä on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja suunnata rahoitusta erityisesti niille alueille, joihin yksityistä riskirahaa ei kohdistu riittävästi.

 • Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) »

  Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Euroopan unionin perustama rahasto, jonka tavoitteena on vauhdittaa investointeja yhtenä osana Euroopan investointiohjelmaa.

 • Yritysten kehittämistuet »

  Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävillä avustuksilla, yritysten kehittämispalveluilla sekä starttirahalla lisätään uutta yritystoimintaa sekä kannustetaan jo toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.

 • Kansainvälistymisen tukeminen »

  Yritysten kansainvälistymiseen on tarjolla laaja kirjo erilaisia julkisia rahoituspalveluja.

 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus »

  Julkisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella kannustetaan yrityksiä uudistumista sekä talouskasvua tukevaan tki-toimintaan.

 • Energia- ja investointituet »

  Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää harkinnan perusteella tukea innovatiivisiin energiahankkeisiin. Energiatukea myönnetään investointi- ja selvityshankkeisiin.

 • Aluetuet »

  Alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Työvoima- ja muut resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti.

 • Kansalliset yritystuen yleiset edellytykset »

  Yritystukien tulee täyttää kansalliset hyvän yritystuen edellytykset. Uudet edellytykset tulivat voimaan 1.7.2016.