Yhteistoimintalain muuttaminen

Hallituksen tavoitteena on uudistaa työelämän lainsäädäntöä työllistämisen esteiden purkamiseksi ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Yhteistoimintalain muutokset ovat yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista. Tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa, jota lainsäädännöstä aiheutuu erityisesti alle 50 työntekijän yrityksille.

Lakihankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin hallitusohjelman kirjaukset yhteistoimintalain soveltamisalan nostamisesta sekä muutosneuvotteluiden vähimmäiskeston lyhentämisestä puolella. Henkilöstön hallintoedustuksen mahdolliset muutostarpeet arvioidaan lakihankkeen toisessa vaiheessa.

Aikajanassa kuvataan valmistelun vaiheet: Työryhmän ensimmäinen toimikausi 11.12.2023–20.6.2024. Lausuntokierros 28.6.−23.8.2024. Selvitys hallintoedustuksen muutostarpeista syksy 2024. Hallituksen esitys marraskuu 2024. Työryhmän toinen toimikausi 1.1.2025–31.3.2025. Hallituksen puoliväliriihi kevät 2025. Ensimmäisen vaiheen lakimuutosten voimaantulo 1.7.2025.

Kysymyksiä ja vastauksia yhteistoimintalain muutoksista 

Tiedot perustuvat hallitusohjelman kirjauksiin sekä työryhmän mietintöön, joka on lausuntokierroksella 28.6.−23.8.2024. Sisältö voi muuttua lainvalmistelun aikana. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Elli Nieminen