Mikä on kumppanuussopimus?

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla eli Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita.

Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen yhdennettyä käyttöä, koordinoidaan ERI-rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja määritellään rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet.

Mitkä ERI-rahastot?

ERI-rahastot eli Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat tärkeässä asemassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Miksi kumppanuussopimus on laadittava?

Kumppanuussopimuksen laadinta perustuu Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (ERI-rahastot) koskevaan EU:n komission yleisasetukseen. Se kokoaa jäsenmaan ERI-rahastojen toimenpideohjelmien tulostavoitteet ja rahoituksen suhteessa Eurooppa 2020 -strategiaan.

Lisätietoja: Johanna Osenius

Muualla verkossa