Sovittelujärjestelmän kehittäminen

Hallitus on linjannut ohjelmassaan työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän kehittämisestä. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn lisäämiseksi. 

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan laissa työriitojen sovittelusta säädettäisiin, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.

Lisäksi hallitus selvittää keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä työtaisteluja ja edistää vapaaehtoista sovittelua.

Kuvassa kerrotaan valmistelun etenemisestä: Seminaari 8.11.2023. Lausuntokierros 8.11.2023–9.11.2024. Työministerin tilaisuus 16.1.2024. Työryhmätyöskentely helmi–toukokuu 2024. Lausuntokierros 4.6.−30.7.2024. Hallituksen esitys syyskuu 2024. Voimaantulo joulukuu 2024–tammikuu 2025.

Kysymyksiä ja vastauksia sovittelujärjestelmän kehittämisestä

Tällä sivulla kerrotut tiedot perustuvat kolmikantaisen työryhmän mietintöön, josta työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen 4.6−30.7.2024.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Nico Steiner