Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotinen suunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat hallitusohjelman mukaista monivuotista suunnitelmaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytöstä ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista.

Suunnitelmassa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila, järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset. Suunnitelmaa valmistellaan työryhmässä, ja valmisteluun osallistuu laajasti tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijoita. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä suunnitelma kesäkuussa 2024. Pääministeri Petteri Orpo antaa suunnitelmasta eduskunnalle pääministerin ilmoituksen.

Valmistelun pohjana ovat laki valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta, pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman TKI-toimintaa koskevat kirjaukset sekä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaukset. Valmistelussa huomioidaan myös talousarvioesityksessä 2024 ja julkisen talouden suunnitelmassa 2025–2028 tehdyt T&K-rahoituksen kohdennukset.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto johtaa suunnitelman valmistelua. Suunnitelmaa käsitellään myös parlamentaarisessa TKI-seurantaryhmässä.

Osallistu valmisteluun 

Työryhmä kuulee sidosryhmiä ja tarvittavia asiantuntijoita laajasti työnsä aikana. OKM ja TEM järjestivät sidosryhmätilaisuuden 15.11.2024. Suunnitelmaa käsiteltiin myös Suomen Akatemian ja Business Finlandin sekä sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa.

Suunnitelmasta järjestetään lausuntokierros 8.–24.5.2024.

Lausuntopyyntö

Lisätiedot

johtava asiantuntija Harri Länsipuro,  työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 305, [email protected]
opetusneuvos Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 363, [email protected]