Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
153 tulosta
 • Lausunto TN 1498-24

  31.1.2024 Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) soveltamisesta Suomen rajojen ulkopuolella tehtävään työhön.

  Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Laki nuorista työntekijöistä (988/1993)
 • Lausunto TN 1497-24

  21.11.2023 Akava ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry ovat pyytäneet työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) tulkinnasta ja ansaitun vuosiloman sijoittelusta.

  Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Vuosilomalaki (162/2005) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1496-24

  22.9.2023 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) soveltamisesta ammatillisten perhekotien työsuhteisten perhehoitajien työhön.

  Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Perhehoitolaki (263/2015)
 • Lausunto TN 1495-23 ään. 6-3

  21.8.2023 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) soveltamisesta freelance-tulkkien työhön.

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1494-23

  24.4.2023 Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja STTK ry ovat pyytäneet työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) soveltamisesta Suomen rajojen ulkopuolella tehtävään työhön.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry STTK ry Akava ry Työaikalaki (872/2019) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1493-23

  27.2.2023 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) 18 §:n 1 momentin tulkinnasta lähetettyjen työntekijöiden työskentelyyn Suomessa.

  Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1492-22 ään. 5-2

  12.12.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) 19 § tulkinnasta työtaistelutilanteissa.

  Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019)
 • Lausunto TN 1491-22

  24.10.2022 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miltä osin lentohenkilöstön siirtyminen lentoaseman ulko-ovilta lennon lähtöportille tai asematasokuljetuksen lähtöportille on työaikalain (872/2019) mukaista työaikaa.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (872/2019)
 • Lausunto TN 1490-22

  30.5.2022 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalaissa säädetyn vuorokausilevon tilapäisen lyhentämisen edellytyksistä.

  STTK ry Työaikalaki (872/2019) Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1489-22

  2.5.2022 SAK ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan, miten on tulkittava vuosilomalain (162/2005) 24 §:n mukaista kieltoa määrätä vuosilomaa alkamaan työntekijän vapaapäivänä, jos se johtaa vuosilomapäivien vähenemiseen.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (162/2005)
 • Lausunto TN 1488-22 ään. 6-3

  7.2.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa useista työaikalain (872/2019) 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työajan enimmäismäärään liittyvistä kysymyksistä. Lausunnon kahdesta osasta äänestettiin (6–3).

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019)
 • Lausunto TN 1487-21

  29.11.2021 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2015) tulkinnasta silloin, kun määräaikainen työsuhde päättyy ja työntekijä siirtyy sen jälkeen välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen saman työnantajan palvelukseen.

  STTK ry Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1486-21 ään. 5-2

  1.11.2021 SAK ry on pyytänyt lausuntoa siitä, miten lyhennetyn vuorokausilevon korvaava lepoaika on annettava työaikalain (872/2019) mukaan. Lausunnon kahdesta eri kohdasta äänestettiin (5–2).

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996) Työaikalaki (872/2019) Vuosilomalaki (162/2005) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1485-21 ään. 5-2

  20.9.2021 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa koronapandemian aiheuttamien lomautusten lukeutumisesta työssäolon veroiseen aikaan. Arvioitavana oli se, mitä vuosilomalaissa (162/2005) tarkoitetaan ”kerrallaan” -ilmaisulla. Osasta lausuntoa äänestettiin (5–2).

  Akava ry Vuosilomalaki (272/1973) Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1484-21

  1.2.2021 Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vikapäivystyksen puhelinpalvelussa teetetty työ hyväksyä työaikalain (872/2019) 19 §:n 1 momentin mukaiseksi hätätyöksi.

  Työaikalaki (605/1996) Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019)
 • Lausunto TN 1483-20

  23.10.2020 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko sairaalakiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotyö järjestää työaikalain (872/2019) 7 §:n 1 momentin mukaisena jaksotyöaikana.

  Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019)
 • Lausunto TN 1482-20 ään. 6-3

  5.10.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) ruokalähettien työhön. Äänestys 6–3

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Työsopimuslaki (55/2001) Hallintolaki (434/2003) Suomen perustuslaki (731/1999)
 • Lausunto TN 1481-20 ään. 6-3

  5.10.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) ruokalähettien työhön. Äänestys 6–3.

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työaikalaki (872/2019) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Työsopimuslaki (55/2001) Hallintolaki (434/2003)
 • Lausunto TN 1480-20

  29.5.2020 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) soveltamisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn viranhaltijoihin ja työntekijöihin.

  Akava ry Työaikalaki (872/2019) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1479-20 ään. 4-3

  16.4.2020 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa eräiden poikkeuksellista säännöllistä työaikaa koskevien työaikalain (872/2019) säännösten tulkinnasta. Äänestys 4–3.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996) Työaikalaki (872/2019)