Yhteiskuntavastuu

Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuukysymyksissä.

Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Näistä kaikista on mahdollisuus tehdä kilpailukykytekijöitä globaaleilla markkinoilla.

Edellä kuvatut asiat ovat myös osa yhteiskuntavastuupolitiikkaa, joka rakentuu käsitykselle yhteiskuntavastuusta omien yhteiskunnallisten vaikutusten huomioon ottamisena. Yhteiskuntavastuun teemat voivat siten vaihdella työelämän oikeuksien kunnioittamisesta yksityisyydensuojaan ja korruption torjunnasta maankäyttökysymyksiin.

Yhteiskuntavastuu ei koske ainoastaan yrityksiä, vaan julkinen sektori voi kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan esimerkiksi vastuullisten julkisten hankintojen kautta.

Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikka on käytännössä esimerkiksi:

  • tiedon tuottamista esimerkiksi selvitysten tai raporttien muodossa,
  • vuoropuhelun rakentamista yritysten, järjestöjen ja viranomaisten välille,
  • erilaisia palveluita, kuten yrityksille tai viranomaisille suunnatut koulutukset sekä
  • lainsäädäntöhankkeita, jotka pohjautuvat EU:sta tulevaan sääntelyyn.

Valtioneuvostossa yhteiskuntavastuupolitiikasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita käsitellään myös ulkoasiainministeriössä (taloudelliset ulkosuhteet, kehityspolitiikka), valtioneuvoston kansliassa (omistajaohjaus) sekä ympäristöministeriössä (kestävä kehitys). Ministeriöt koordinoivat toimensa ja keskustelevat niistä sidosryhmien kanssa.

Yhteiskuntavastuupolitiikan toteuttamista seuraa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta, jonka toiminnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Lisätietoja: Linda Piirto