Ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu

Ydinvastuusta säädetään Ydinvastuulaissa (484/1972), jonka perusteella Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu Suomessa sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Ydinvastuulain ajantasaisuudesta ja kehittämisestä, kansainväliset sopimukset huomioon ottaen, vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomi kuuluu vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehtyyn yleissopimukseen (SopS 20/1972) ja sitä täydentävään Brysselin lisäyleissopimukseen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla (SopS 4/1977).

Lisäksi Suomi on liittynyt niin sanottuun Wienin yhteispöytäkirjaan (SopS 98/1994). Yhteispöytäkirjalla on sovittu tietyistä ydinvastuuseen liittyvistä kysymyksistä Pariisin yleissopimukseen liittyneiden valtioiden ja sellaisten valtioiden, jotka ovat liittyneet Wienin yleissopimukseen korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla, välillä. Kyseisissä kansainvälisissä sopimuksissa on sovittu ydinvastuujärjestelmässä noudatettavista perusperiaatteista.

Laitoksen haltijan vastuun enimmäismäärä muualla kuin Suomessa syntyneiden vahinkojen osalta on 600 miljoonaa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) erityisnosto-oikeutta eli noin 700 miljoonaa euroa. Laitoksenhaltijan on otettava enimmäisvastuun kattamiseksi vakuutus.

Suomi on liittynyt kansainvälisiin sopimuksiin, joiden nojalla sopimusvaltiot korvaavat vahinkoja siltä osin kuin ne ylittävät laitoksenhaltijan vastuun määrän. Näiden sopimusten nojalla sopimusvaltiot korvaavat vahinkoja yhteisvastuullisesti vielä enintään 125 miljoonan erityisnosto-oikeuden arvosta (n. 146 milj. euroa). 
 
Suomalaiset vahingonkärsijät voivat saada korvauksia myös vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muualla kuin Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen toiminnasta. Tämä edellyttää sitä, että laitos sijaitsee valtiossa, joka on liittynyt edellä tarkoitettuihin sopimuksiin.

Näitä valtioita ovat Suomen lisäksi Belgia, Bulgaria, Chile, Espanja, Egypti, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Kamerun, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, St. Vincent ja Grenadiinit, Tanska, Tshekin Tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Uruguay, Viro ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo

 

Muualla verkossa