Ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu

Ydinvastuulain (484/1972) perusteella Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu Suomessa sivulliselle aiheutuneesta vahingosta.
 
Laitoksen haltijan vastuun enimmäismäärä muualla kuin Suomessa syntyneiden vahinkojen osalta on 600 miljoonaa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) erityisnosto-oikeutta eli noin 700 miljoonaa euroa. Laitoksenhaltijan on otettava enimmäisvastuun kattamiseksi vakuutus.

Suomi on liittynyt kansainvälisiin sopimuksiin, joiden nojalla sopimusvaltiot korvaavat vahinkoja siltä osin kuin ne ylittävät laitoksenhaltijan vastuun määrän. Näiden sopimusten nojalla sopimusvaltiot korvaavat vahinkoja yhteisvastuullisesti vielä enintään 125 miljoonan erityisnosto-oikeuden arvosta (n. 146 milj. euroa).
 
Suomalaiset vahingonkärsijät voivat saada korvauksia myös vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muualla kuin Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen toiminnasta edellyttäen, että laitos sijaitsee valtiossa, joka on liittynyt edellä tarkoitettuihin sopimuksiin.

Näitä valtioita ovat Suomen lisäksi Belgia, Bulgaria, Chile, Espanja, Egypti, Grenadiinit, Hollanti, Italia, Iso-Britania, Kamerun, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, St. Vincent, Tanska, Tshekin Tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Uruguay, Viro, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo, Leena Mäkipää

 

Muualla verkossa