Lentoliikenteen päästökauppa

EU:n päästökauppa koskee kaikkia Euroopan talousalueen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, jollei niitä ole erityisin perustein rajattu päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Vuosina 2013—2023 päästökauppa koskee kuitenkin pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. 

Kuten kiinteiden laitosten päästökauppa, myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdettaviin päästöoikeuksiin. Lentoliikenteen päästökauppa on kansallisesti pantu täytäntöön lailla lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010).

Lentoliikenteen päästökauppa on vuoteen 2020 saakka puoliavoin järjestelmä. Lentoyhtiöt voivat käyttää velvoitteidensa täyttämiseen kiinteiden laitosten päästöoikeuksia (EUA), mutta kiinteät laitokset eivät voi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia päästökauppalain mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Rajoitus poistuu vuoden 2021 alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomessa lentoliikenteen päästökaupasta. Lain mukaisia viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) sekä Energiavirasto. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa jaettavien päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiavirasto puolestaan vastaa päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle.

Lisätietoja: Anna-Maija Sinnemaa