Lentoliikenteen päästökauppa

Lentoliikenne otettiin mukaan EU:n päästökauppajärjestelmään vuonna 2012. Päästökauppa koskee EU:n sisäisiä lentoja sekä kaikkia EU:n alueelta lähteviä ja sinne saapuvia lentoja. Kuten kiinteiden laitosten päästökauppa myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdettaviin päästöoikeuksiin. Päästökauppadirektiivin muutos on kansallisesti pantu täytäntöön lailla lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010).

Lentoliikenteen päästökauppa on puoliavoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että lentoyhtiöt voivat käyttää velvoitteidensa täyttämiseen kiinteiden laitosten päästöoikeuksia (EUA), mutta kiinteät laitokset eivät voi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia päästökauppalain mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.

Lentoliikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan ilma-alusten käyttäjille yhteisötasolla tehtävän vertailun perusteella maksutta. Maksuttomien päästöoikeuksien jakomenetelmässä määräävät tekijät ovat ilma-aluksen tonnikilometrit. Jäljelle jäävät 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

Lain mukaisia viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) sekä Energiavirasto, joka huolehtii lähinnä päästökaupparekisteriin liittyvistä tehtävistä. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa jaettavien päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiavirasto puolestaan vastaa päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle.

Lisätietoja: Mikko PalonevaTimo Ritonummi