Lentoliikenteen päästökauppa

EU:n päästökauppa koskee kaikkia Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. Lentoliikennettä koskevasta päästökaupasta säädetään lentoliikenteen päästökauppadirektiivissä (2008/101/EY). Lentoliikenteen päästökauppa on kansallisesti pantu täytäntöön lailla lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010).

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomessa lentoliikenteen päästökaupasta. Lain mukaisia kansallisia viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) sekä Energiavirasto.