Energia- ja ilmastostrategia

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta mukaan lukien liikenne. Tästä syystä energia- ja ilmastopolitiikka ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa.

Energiapolitiikka sisältää lisäksi muita asioita, jotka eivät suoranaisesti sisälly ilmastopolitiikkaan kuten energian huolto- ja toimitusvarmuus, energiamarkkinoiden toiminta sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistäminen.

Käytännöksi on muodostunut, että jokainen hallitus tekee kaudellaan energia- ja ilmastopoliittisen strategian. Strategian tueksi laaditaan taustaraportteja, jotka eivät sisällä poliittisia linjauksia. Niiden lisäksi päivitetään Suomen energia- ja päästökehitystä arvioivat skenaariolaskelmat. Strategian vaikutukset myös arvioidaan.

Uusimman energia- ja ilmastostrategian valmistelussa on otettu huomioon ja sovitettu yhteen hallitusohjelman energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset, ilmastolain mukaiset pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat sekä EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet.

Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Virkamiesselvitys 2015 energiapolitiikan vaihtoehdoista

Energia- ja ilmastostrategiat

Energia- ja ilmastostrategia 2016

Energia- ja ilmastostrategiatyön sivut

Energia- ja ilmastostrategia 2013

Energia- ja ilmastostrategia 2013
Taustaraportti
Skenaariolaskennan yhteenvetotaulukko
Strategian arviointi SYKE
Strategian arviointi VTT ja VATT

Energia- ja ilmastostrategia 2008

Selonteko 2008
Strategian ympäristöarviointi

Energia- ja ilmastostrategia 2005

Strategia 2005
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Skenaarioraportti
Taustaraportti

Energia- ja ilmastostrategia 2001

Selonteko
Taustaraportti

Lisätietoja: Petteri Kuuva