Energia- ja ilmastostrategia

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta mukaan lukien liikenne. Tästä syystä energia- ja ilmastopolitiikka ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa.

Energiapolitiikka sisältää lisäksi muita asioita, jotka eivät suoranaisesti sisälly ilmastopolitiikkaan kuten energian huolto- ja toimitusvarmuus, energiamarkkinoiden toiminta sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistäminen.

Käytännöksi on muodostunut, että jokainen hallitus tekee kaudellaan energia- ja ilmastopoliittisen strategian. Strategian tueksi laaditaan taustaraportteja, jotka eivät sisällä poliittisia linjauksia. Niiden lisäksi päivitetään Suomen energia- ja päästökehitystä arvioivat skenaariolaskelmat. Strategian vaikutukset myös arvioidaan.

Energia- ja ilmastostrategiat, mietinnöt ja selvitykset
 

Uusi ilmasto- ja energiastrategia

TEM käynnisti uuden strategian valmistelun huhtikuussa 2020. Strategian sivuilla julkaistaan aiheeseen liittyviä selvityksiä ja tietoja seminaareista sekä mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Aiemmat:

Energia- ja ilmastostrategia 2016

Virkamiesselvitys 2015

Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 2014

Energia- ja ilmastostrategia 2013

Energia- ja ilmastostrategia 2008

Energia- ja ilmastostrategia 2005

Energia- ja ilmastostrategia 2001

Lisätietoja: Petteri Kuuva