Vastuullisuus

Kestävän kehityksen linjaus

Työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen linjaus nostaa esille, miten ministeriön strategiset tavoitteet toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi linjaus nostaa esille ministeriön kestävän kehityksen painopisteet, joita ovat ilmastokestävään talouteen siirtyminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, ihmisarvoisen työn ja reilujen työmarkkinoiden edistäminen, innovaatioista kestävää kasvua, sekä alueiden kehittäminen ja ihmisten osallisuus. 

Lisätietoa TEM:n kestävän kehityksen linjauksesta

Vastuullisuusraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut vastuullisuusraportoinnin pohjaksi neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG). Ne ovat SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa, SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja SDG 13: Ilmastotekoja. TEM on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodesta 2021 lähtien.

Lisätietoa TEM:n vastuullisuusraportista