Kaupanesteet

Kaupanesteitä ovat sellaiset viranomaisten määräykset ja toimenpiteet, jotka hankaloittavat kohtuuttomasti yritysten liiketoimintaa (palvelut, tavarat). Myös yritysten perustamiseen, työntekijöiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät ongelmat voidaan tulkita kaupanesteiksi.

Kaupanesteiksi voidaan lukea myös erilaiset rajoitukset investoida toiseen maahan. Vakavimmillaan kaupanesteet aiheuttavat menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta jo vähäisinäkin vaativat ylimääräistä aikaa ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Yleisesti ”kulttuurisiksi maan tavoiksi” luullut viranomaismääräykset toisessa EU/ETA-maassa voivat hyvin olla tosiasiassa yhteisten EU-sääntöjen väärintulkintaa.

Muita esimerkkejä kaupanesteistä:

 • tekniset kaupanesteet kuten standardit, tekniset määräykset sekä erilaiset tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset
 • tuontilisensiointi, tuontikiintiöt, tuontikiellot
 • korkeat tai syrjivät vienti- ja tuontitullit ja muut maksut
 • syrjivä verotuskäytäntö, ALV-palautukset
 • teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomukset (IPR)
 • valuuttamääräykset, rajoitukset voittojen kotiuttamisessa
 • syrjivät menettelyt julkisissa hankinnoissa ja kotimaisuusvaatimukset
 • investointirajoitukset ja -ehdot
 • tullausmenettelyt ja rajalla vaadittavat erityisasiakirjat
 • voimassaolevien lakien puutteellinen toimeenpano
 • kilpailuviranomaisten toiminta
 • maantieteelliseen sijaintiin tai kansalaisuuteen liittyvä syrjintä

Työ- ja elinkeinoministeriö, yhdessä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa vastaa toimenpiteistä, joilla pyritään ratkaisemaan yritysten kohtaamia kaupanesteitä. Ministeriö ottaa vastaan yritysten ja muiden tahojen ilmoituksia Suomessa sekä muissa EU:n jäsenmaissa.

EU:n ulkopuolisissa maissa kohdatuista kaupanesteistä vastaa ulkoministeriö. Kaikki ilmoitetut ongelmat tutkitaan perusteellisesti ja pyritään määrittämään asianmukainen toimintatapa ongelman luonteesta ja ilmoittajan toiveista riippuen. Tehokkaita ja nopeita toimintavaihtoehtoja on monia, ja niistä päätetään tapauskohtaisesti.

Ilmoita kaupan esteestä

Voit ilmoittaa kaupan esteestä työ-ja elinkeinoministeriöön sähköpostitse osoitteeseen sisamarkkinat.tem(at)gov.fi tai puhelimitse numeroon 0295 047 022. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään vasta yritykseltä saadun suostumuksen jälkeen.

Esimerkkejä kaupanestetapauksista EU:n alueella

Lisätietoja: Niina Etelävuori