Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 2.0-version toinen välituotos valmistunut


Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri on tietopaketti, josta saat kokonaiskuvan työvoimapalveluiden arkkitehtuurin tavoitetilasta vuoden 2025 alussa.  Viitearkkitehtuurin tiivistelmästä  löydät kiteytyksen työn taustasta ja keskeisistä sisällöistä.


Viitearkkitehtuurin valmistelu on alkanut syksyllä 2022 ja sen ensimmäinen luonnos on julkaistu tammikuussa 2023. Keväällä 2023 käynnistyneessä viitearkkitehtuurin 2.0-version valmistelussa on otettu huomioon aiemmassa versiossa tunnistettuja jatkokehitystarpeita.

Viitearkkitehtuurin 2.0-version toinen välituotos on valmistunut. Kevään välituotoksissa on syvennetty priorisoitujen aihekokonaisuuksien sisältöjä:

  • Työllisyydenhoidon ekosysteemi -kokonaisuudessa on tarkasteltu lakisääteisiä työvoimapalveluita laajempaa työllisyydenhoidon toimija- ja palveluekosysteemiä ja sen suhdetta työvoimaviranomaiseen.
  • Työvoimapalveluiden integrointi kunnan johtamiseen -kokonaisuudessa on tarkasteltu työvoimaviranomaisen organisointiskenaarioita sekä kunnan johtamisen yleisiin ohjaus-, ydin- ja tukiprosesseihin kohdistuvia vaikutuksia.
  • Tiedolla johtamisen arkkitehtuurin tarkentaminen -kokonaisuudessa on tarkasteltu työvoimapalveluiden tiedolla johtamisen kokonaisuutta.
  • Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tarkentaminen -kokonaisuudessa on päivitetty ymmärrystä työvoimapalveluiden tietojärjestelmien tavoitetilasta.

Aiempiin viitearkkitehtuuriluonnoksiin nähden uusia osioita ovat seuraavat:

  • 3.1.2. Työllisyydenhoidon ekosysteemin toimijat (versiosta 1.1.1)
  • 3.3.3. Työllisyydenhoidon ekosysteemin palvelukokonaisuudet (versiosta 1.1.1)
  • 3.5.4. Työllisyydenhoidon ekosysteemin toimijoiden ja työvoimaviranomaisen vuorovaikutus (versiosta 1.1.1)
  • 3.2. Organisaatiorakenteet (versiosta 1.1.1)
  • 3.4.1. Työvoimaviranomaisen yleiset ohjaus-, ydin- ja tukiprosessit (versiosta 1.1.1)
  • 4.4. Tiedolla johtaminen (versiosta 1.2.1)

Lisäksi on valmistunut viitearkkitehtuurin hallintamallin luonnos. Hallintamalli kuvaa esimerkiksi viitearkkitehtuurin omistajuutta sekä ylläpitoon liittyviä käytäntöjä uudistuksen toimeenpanon valmisteluvaiheessa ja uudistuksen voimaantulon jälkeen.

Viitearkkitehtuurin 2.0-version valmistelusta vastaavaa projektiryhmää vahvistettiin aiemmasta. Projektiryhmässä on edustajat TEM:stä, OKM:stä, STM:stä, KEHA-keskukselta, Kuntaliitosta sekä mm. pienten kuntien, seutukaupunkien, kehyskuntien ja kuutoskaupunkien verkostoista. Lisäksi työhön on osallistettu kunkin aihekokonaisuuden substanssiasiantuntijoita.

Ennen julkaisua työ on käynyt kommentoitavana projekti- ja palauteryhmällä, jossa on mukana laajasti kuntien edustajia, TE-toimistojen edustajia sekä muita asiantuntijoita.

Arkkitehtuurityö jatkuu ja viitearkkitehtuurista on tarkoituksena julkaista näillä näkymin vielä yksi isompi tuotos syksyn aikana. Sen on tarkoitus sisältää joitakin tarkennuksia työvoimapalveluiden palvelu- ja prosessikarttaan ja palvelupolkuihin sekä kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuuteen liittyen.

Viitearkkitehtuurin 1.1.1-versio on hyväksytty työ- ja elinkeinoministeriössä 17.5.2023 ja 1.2.1-versio on parhaillaan hyväksymismenettelyssä. Viitearkkitehtuuri on työdokumentti, joka kuvaa kulloinkin parasta saatavilla olevaa ymmärrystä tavoitetilasta. Viitearkkitehtuurin sisältö voi näin ollen edelleen päivittyä valmistelun edetessä, esimerkiksi toimintamallien ja tietojärjestelmäratkaisujen tarkentuessa.

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri – luonnosversio 1.2.1
Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin hallintamalli – luonnosversio 0.9.1 
Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin tiivistelmä 

Lisätietoja
Johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, työ- ja elinkeinoministeriö
Service Architect Vladislav Ivanov, Gofore Oyj, etunimi.sukunimi(at)gofore.com