Mineraalipolitiikka turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa

Mineraalipolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteita ovat raaka-ainehuollon turvaaminen, kansallisten varantojen kestävä hyödyntäminen, hyvä kansainvälinen kilpailukyky, Suomen eri alueiden elinvoimaisuuden tukeminen ja luonnonvarojen vastuullinen käyttö.

Mineraalipolitiikalla edistetään raaka-aineiden tutkimusta ja tuottamista yhteiskunnan tarpeisiin. Sillä myös turvataan resurssien oikeaa hallintaa ottaen huomioon kiertotalouden mahdollisuudet. Mineraalipolitiikkaa ohjaavat muun muassa:

Mineraalistrategia 2010

Kaivoslaki 2011

Kestävän kaivannaisteollisuuden toimenpideohjelma 2013

Suomen vahvuudet mineraalisten raaka-aineiden tuottajana ovat:

  • hyvä geologinen potentiaali (kallio- ja maaperä)
  • läpinäkyvä ja ennakoitava lainsäädäntö
  • koko maan kattavat infrastruktuuriverkostot
  • koulutettu ja osaava työvoima

Lisätietoja:

Riikka Aaltonen, Maija Uusisuo